PÄÄSIVU
MUSEO
AJANKOHTAISTA
TEEMANÄYTTELYT
KÄSIKIRJASTO
KUVIA
TIETOISKUJA
KOULUILLE
KUVAGALLERIA
KUVAGALLERIA2
VETERAANITARINAT
HANKETIEDOT
LINKIT
IN ENGLISH
PÅ SVENSKA
EN FRANCAIS
AUF DEUTSCH
 
 Sijaintisi: PÄÄSIVU 


PÄÄSIVU


Museo auki 30.5. alkaen ti - pe 10 - 17  elokuun 18 p saakka. Senjälkeen sopimuksen mukaan.
 
Yh teys sähköpostilla: info(at)sakylantalvijajatkosotamuseo tai    puh +358400955598                                    
Museonhoitajan henkilökohtainen puhelin +358400325143 
Museon uusi näyttely avattiin juhlallisesti 20.6.
2017. Näyttelyn avasi Porin Prikaatin komentaja
eversti Rami Saari. 
Valmis tuliasema juuri maalauksesta tulleelle
Tampellan 37 mm panssarintorjuntatykillePanssarintorjuntatykin tuliaseman rakentamis-
talkoot 15.6.2017


Sturmi tänään.

Kesäapulainen valittu. Tehtävää hoitaa historian opiskelija, reservin luutnantti Aki Piesala Huittisista.

Uusi näyttely "Lääkintähuolto ja kenttäposti talvi - ja jatkosodassa" avattu  juhlallisesti 20.6.2017 

Uusi näyttely: Lääkintähuolto ja kenttäposti talvi- ja jatkosodassa

Lääkintähuolto talvisodassa
1800-luvun jälkipuoliskon sodissa alkoivat ensimmäistä kertaa historiassa varsinaiset taistelutappiot olla suuremmat kuin erilaisten kulkutautien aiheuttamat tappiot. Vaikka aseiden tuhovoima kasvoi, myös lääketiede kehittyi, ja yhä enemmän haavoittuneita voitiin pelastaa. Suomessakin lääkintähuollon organisaatiota ja toteutusta oli kehitetty läpi maailmansotien välisten vuosien. Koulutusta annettiin myös suojeluskunnissa ja Lottajärjestössä. Lotat tekivätkin talvisodan aikana runsaasti lääkintähuollon tehtäviä. 
Tavallisen sotilaalla oli taistelukentän välittömään ensiapuun mukanaan ensisiteistä ampumahaavojen ja vastaavien sitomista varten. Haavoittuneiden tuli joko omatoimisesti tai komppanian lääkintähenkilöstön auttamana siirtyä suojaan; ajan ohjesäännöt korostivat, että haavoittuneiden auttamisen ei tule antaa häiritä muun joukon taistelua. Tästä huolimatta kaveria ei tietenkään jätetty, vaan tarpeen tullen esimerkiksi nopeissa irtautumisissa tavallisetkin sotilaat joutuivat monesti haavoittuneita kantamaan.
Komppanian lääkintähenkilöstönä oli talvisodan aikaan lääkintäryhmä, johon kuului kaksi lääkintäaliupseeria ja neljä sairaankantajaa. Ryhmä liikkui komppanian mukana aivan etulinjassa, ja antoi haavoittuneille osaltaan ensiapua sekä kuljetti liikuntakyvyttömät miehet pois taistelusta kohti joukkosidontapaikkaa. Kuljetusvälineinä toimivat paarit, ahkiot ja purilaat, parhaimmillaan hevosvetoiset kärryt ja reet.
Pataljoona pystytti joukkosidontapaikan (JSP), jonka henkilökuntana toimi kaksi lääkäriä sekä lääkintäryhmä. Se sijaitsi yleensä parin kilometrin päässä etulinjasta. Tämä elin järjesti yhdessä komppanian lääkintäryhmän kanssa haavoittuneiden kuljetuksen JSP:lle hevosillaan. JSP:n tehtäviin kuului ensihoidon jatkaminen ja kivunlievitys sekä mahdollisten seuraavien hoitotoimenpiteiden ja eteenpäin kuljetuksen organisointi. Tässä vaiheessa potilaat merkittiin myös sairaankuljetuskortilla, joka sisälsi tiedot vammasta, hoidosta ja kuljetuksesta. JSP kykeni myös tarjoamaan välitöntä kirurgista hoitoa hätäleikkausten muodossa, vaikka olosuhteet teltassa lyhdynvalossa eivät olleetkaan tähän ihanteelliset.
Mikäli haavoittuneelle tai sairastuneelle sotilaalle ei kyetty antamaan riittävää hoitoa JSP:lla, hänet lähetettiin divisioonan perustamalle pääsidontapaikalle tai tarvittaessa sieltä eteenpäin tai suoraan 150-paikkaiseen kenttäsairaalaan. Pääsidontapaikat olivat divisioonan lääkintäkomppanian tarpeen mukaan perustamia, kirurgiaan kykeneviä välietappeja JSP:n ja kenttäsairaalan välillä. Lisäksi lääkintäkomppania hoiti sairaankuljetustehtäviä hevosillaan. Haavoittuneiden tärkein hoitopaikka, kenttäsairaala, kykeni tarjoamaan jo varsin kehittynyttä kirurgista ja muunlaista hoitoa, mutta vaikeasti haavoittuneet tai sairastuneet lähetettiin edelleen sotatoimialueella tai kotirintamalla toimiviin varsinaisiin sotasairaaloihin.
Vaikka talvisota olikin suhteellisen lyhyt, ehtivät joukot kärsiä myös erilaisista taudeista. Kylmänä talvena yskä oli sotilaiden yleisin oire. Sairauksista johtuen sairaalahoitoa talvisodassa saaneiden määrä olikin suunnilleen yhtä suuri kuin haavoittuneiden. Lisäksi ongelmana olivat välillä vakavatkin paleltumat, ja huonon hygienian kautta erilaiset syöpäläiset olivat riesana.
Kaikkiaan talvisodassa haavoittui 43 557 suomalaista. Lääkintähenkilöstö oli suoriutunut vaikeista tehtävistään urhoollisesti, mutta kehittämistarpeita lääkintähuollossa havaittiin paljon.

Lääkintähuolto jatkosodassa
Talvisodan lääkintähuolto oli perustunut paljolti ensimmäisen maailmansodan ajan kokemuksiin. Uusien kokemusten perusteella tehtiinkin huomattavia uudistuksia. Joukkosidontapaikkojen toiminta säilyi ennallaan, mutta divisioonan lääkintäkomppanian toiminta muuttui huomattavasti. Pääsidontapaikkojen tilalle otettiin käyttöön sairasautoasemat, joiden hoitokyky vastasi pikemminkin joukkosidontapaikkaa, eikä niissä suoritettu enää kirurgisia toimenpiteitä. Komppanian tehtävien painopiste muuttui näin enemmän kuljetuksen suuntaan.
Kenttäsairaalojen toimintaan tehtiin myös muutoksia. Potilaspaikkojen määrä nousi 200 paikkaan, ja kenttäsairaalat jaettiin nyt myös kahteen osastoon, joista toinen oli pelkästään kirurgiseen hoitoon. Järjestely mahdollisti osastojen porrastamisen eri paikkoihin; kirurginen osasto voitiin sijoittaa lähelle etulinjaa hoitamaan kiireellisimmät tapaukset. Molemmissa osastoissa oli myös yhtymän miesten hammashoitoa varten hammaslääkäri. Kenttäsairaalan apteekki huolehti lääketäydennyksistä alemmille lääkinnän portaille.
Myös sairaankuljetuskalustoa uusittiin merkittävästi jatkosotaan. Divisioonan lääkintäkomppaniakin vaihtoi hevoskärrynsä ambulansseihin, kuorma-autoihin ja linja-autoihin. Suuri osa kalustosta saatiin ottoajoneuvoista, ja osassa käytettiin epäluotettavia puukaasuttimia eli ”häkäpönttöjä”. Kuljetuksia kenttäsairaaloista eteenpäin hoidettiin sairasjunilla sekä vaikeimmissa tapauksissa varsinaisilla sairaalajunilla, joissa hoitoa kyettiin antamaan myös kuljetuksen aikana.
Lotat kantoivat osuutensa lääkintähuollon taakasta: heitä toimi lääkinnän tehtävissä aina kenttäsairaaloista lähtien. Joukossa oli niin lyhyen kurssin käyneitä kuin valmiita lääkäreitä ja sairaanhoitajiakin. Hoitotehtävien lisäksi lotat auttoivat muun muassa sairaankuljetuksessa. Lottien panos auttoi ylläpitämään sairaalaverkkoa ja sairaaloiden potilaskapasiteettia.
Erilaiset taudit vaivasivat runsaasti rintamasotilaita, ja aiheuttivat jatkosodan aikana yli miljoona sairaalakäyntiä. Asemasodan asumisolot olivat pääsyy aivokalvontulehduksen tapaisten hyvinkin vaarallisten tautien leviämiselle, ja tavattiinpa kesällä 1944 jopa malariaakin. Lääkintäala oli vastuussa erilaisista hygieniaa edistävistä toimenpiteistä aina kenttäkäymälöiden rakentamiseen asti. Varsinaiset desinfektiotoimet, kuten täisaunat, olivat kuitenkin kaasusuojelujoukkojen vastuulla.
Sotilaiden psykiatrinen hoito rakennettiin talvisodassa käytännössä tyhjästä. Kokemusten perusteella sotasairaaloihin perustettiin jatkosodan alussa myös psykiatrisia hoitopaikkoja, joiden määrää jouduttiin kasvattamaan runsaasti sodan kuluessa. Rintamalla psykiatrinen hoito käsitti usein lepäämistä etulinjan takana. Suhtautuminen sodassa ”hermonsa menettäneisiin” oli usein tyly ja vähättelevä, eikä sopivista hoitokeinoista ollut juuri kokemusta.  
Jatkosodassa haavoittui 158 000 suomalaista. Lapin sodassa haavoittui vielä 2 900 lisää. Osa haavoittuneista pystyi palaamaan sairaalasta suoraan riviin, mutta monille vammat olivat pysyviä. Talvisodan kokemusten perusteella oli välirauhan aikana varauduttu ensimmäistä kertaa sotainvalidihuollon organisointiin. Tämä työ jatkuu keskuudessamme olevien 2 500 sotainvalidin kohdalla vielä tänäkin päivänä.

Kenttäposti talvisodassa
Sodassa rintamalla olevien joukkojen ja kotiseudun väestön mielialojen kannalta on erittäin tärkeää, että yhteydenpito kotiin ja rintamalle on järjestetty. Tätä tarvetta varten oli maailmansotien välillä Suomessakin kenttäpostin toimintaa harjoiteltu ja kehitetty muutamien sotaharjoitusten yhteydessä, viimeiseksi syksyn 1939 ylimääräisten kertausharjoitusten (YH) yhteydessä. Kenttäposti jatkoi toimintaansa YH:sta suoraan läpi talvisodan aina marraskuun 1940 loppuun palvellen uudella rajalla linnoitustöissä olevia joukkoja. Vaikka talvisota oli suhteellisen lyhyt, oli kenttäpostin merkitys tärkeä mielialojen kannalta niin etulinjassa kuin kotirintamallakin.
Posti kulki paitsi kotiseudulta rintamalle ja takaisin, myös eri sotilasyksiköiden välillä. Kirjeen lähettäminen kenttäpostilla oli maksutonta, kun kuoreen oli kirjoitettu teksti KENTTÄPOSTIA. Niiden määrää ei myöskään ollut rajoitettu. Kirjeet kulkivat rintamalta useimmiten perheelle kotiin ja muualle palveleville sukulaisille. Paketteja ei pääasiassa saanut lähettää rintamalta kotiin, mutta esimiehen luvalla tämäkin saattoi olla mahdollista. Myös pakettiliikennettä kotoa joukoille oli rajoitettu: painoa sai olla ylimmillään viisi kiloa, sisällön tuli olla vaaratonta eikä rintamalla monesti haluttuja pilaantuvia ruokatarpeita tai alkoholia saanut lähettää. Muusta kenttäpostista poiketen pakettien lähettäminen oli maksullista, tosin maaliskuusta 1940 lähtien alennetuin hinnoin. Suosittua oli lähettää kotirintamalta paketti ”Tuntemattomalle sotilaalle”. Tällaiset paketit jaettiin kenttäpostin harkinnan mukaan eri yksiköihin ja perillä vääpelin jakamina sotilaille. Paketti lämmitti mieltä ja muistutti rintamalla palvelevia kotirintaman heille antamasta arvosta.  
Postin kulku joukoille ohjattiin aluksi Viipurissa ja 18.10.1939 alkaen Pieksämäellä sijainneeseen keskuskenttäpostikonttoriin, josta ne lähetettiin edelleen kenttäpostikonttoreihin; näitä oli talvisodan lopussa toiminnassa 30 kappaletta. Joulukuusta 1939 lähtien posti ohjattiin suoraan kenttäpostikonttoreihin keskuskenttäpostikonttorin ruuhkauduttua pahasti joulupostista. 1.3.1940 alkaen posti ohjattiin Pieksämäen lisäksi viiden uuden keskuskenttäpostikonttorin kautta. Postin kulku rintamalle olevalle vastaanottajalle ei ollut aina mutkatonta, ja kirje onkin saattanut kiertää eri osoitteissa esimerkiksi vastaanottajan päädyttyä sotasairaalaan, ja esimerkiksi Turun satamassa seisovilta aluksilta kulki posti kaupunkiin Tampereen kautta!
Osoitteessa käytettiin YH:n aikana aluksi palveluspaikan nimeä, myöhemmin joukon nimeä. 1.3.1940 otettiin käyttöön uusi järjestelmä, jossa jokaiselle joukolle määrättiin peitenumero. Samalla luovuttiin aiemmin käytetyistä yksikköjen leimoista. Nyt osoitteessa oli keskuskenttäpostikonttorin numero, kenttäpostikonttorin kirjaintunnus sekä yksikön nelinumeroinen peitenumero. Merivoimilla oli ollut oma, osin peitenumeroihin perustuva järjestelmänsä jo YH:n alkupuolelta. Nämä toimenpiteet edistivät salassapitoa.
Postin valvonta otettiin aluksi käyttöön YH:n aikana maan itäisissä osissa ja laajennettiin pian koko valtakunnan kattavaksi sensuuriksi. Sensuuritoimistoja oli talvisodan lopulla 23, mutta maaliskuusta lähtien pääosa sensuurista toteutettiin keskuskenttäpostikonttorien yhteydessä toimivissa toimistoissa. Talvisodan aikana sensuurin tarkastettavaksi päätyi noin kymmenesosa postista, tällöinkin yleensä vain päällisin puolin. Tarkastajan saksimaksi tai mustaamaksi päätyi usein sijaintitietoja. Tarkastettu posti merkittiin sensuurin leimalla. 

Kenttäposti jatkosodassa
Joulukuusta 1940 alkaen jatkosotaan asti kenttäpostin toiminta muuttui kattamaan maksuttomana vain asevelvolliset joukot, ja vastuu postin välittämisestä siirtyi kenttäpostikonttoreilta tavanomaisille postitoimipaikoille. Jatkosodan kenttäposti alkoi toimia 27.6.1941, ja se oli toiminnassa 3.12.1944 asti, jolloin toiminta supistettiin kattamaan pelkästään Pohjois-Suomi. Postinkuljetus oli tällöin myös siirtynyt armeijalta Posti- ja lennätinlaitoksen hoidettavaksi. Kokonaan kenttäpostin toiminta lakkautettiin 31.7.1945. Kenttäpostin toiminta oli asemasodan aikana hyvin sujuvaa. Kesän 1944 taistelut sen sijaan haittasivat merkittävästi postin kulkua. Miehitetyn Itä-Karjalan sotilashallinnon postijärjestelmät olivat kenttäpostista erilliset, vaikka kenttäposti kattoikin myös alueella palvelevat sotilaat. Erityisiä postijärjestelyjä oli myös ulkomailla oleville suomalaissotilaille sekä Suomeen sijoitetuille ulkomaalaisille sotilaille. Myös suomalaisten sotavangeille oli kansainvälisten sopimusten mukaisesti järjestetty maksuttomat postipalvelut. 
Kenttäpostin toiminta oli organisoitu talvisodan kokemusten mukaiseksi. Pääkenttäpostikonttoreita toimi jatkosodassa kymmenen, ja lisäksi Kenttäpostikonttoreita yhteensä 32. Osoitteena toimi jatkosodassa enää keskuskenttäpostikonttorin numero ja yksikön peiteluku. Kotirintamalta lähtevään postiin otettiin käyttöön kenttäpostimerkit. Merkkejä jaettiin rintamalla kotiseudulle lähetettäväksi. Järjestelyn tarkoitus oli vähentää kenttäpostin kasvanutta kuormitusta. Lisäksi oli mahdollista ostaa maksullisia hyväntekeväisyysmerkkejä.
Kirjeet kulkivat jatkosodassa rintamalta kotiin edelleen ilmaiseksi, mutta joukoille tulevaan kirjepostiin vaadittiin mainittu kenttäpostimerkki. Pienet paketit kulkivat jatkosodan aikana rintamalta maksutta ja kotoa rintamalle alennetuin hinnoin. Hinnanalennuksiinkin vaadittiin myöhemmin kenttäpostimerkkejä, ja eri väristen merkkien käyttö eri tarkoituksiin aiheutti sekaannuksia, kunnes merkkien käyttö yhtenäistettiin kaikkiin lähetyksiin vuoden 1944 alusta. 1.12.1944 kotiseudulta tuleva posti muuttui kokonaan maksulliseksi, ja joukkojen täytyi ryhtyä käyttämään kenttäpostimerkkiä omissa lähetyksissään.  
Erityisesti asemasotavaiheessa kirjeiden kirjoittaminen muodostui sotilaille tärkeäksi ajanvietteeksi. Myös kotirintamalta ”Tuntemattomalla sotilaalle” osoitetut kirjekavereiden kyselyt saattoivat johtaa vakavampaankin seurusteluun. Kanttiineista ostetut, monesti aiheiltaan humoristiset kortit olivat omiaan piristämään kotiväen mieliä. Murheellisimpia kenttäpostin tehtäviä oli kaatumisilmoitusten, papin kirjeiden ja kaatuneiden tavaroiden toimittaminen kotiin; kaatuminen ilmoitettiin omaisille tiedoksi henkilökohtaisesti, mutta vastaava sotilaspastori kirjoitti omaisille lisäksi kirjeen selvittäen kaatumisen yksityiskohtia ja välittäen toverien osanotot. 
Sensuuri jatkoi toimintaansa pääosin keskuskenttäpostikonttoreitten yhteydessä. Sensuurin tarkoituksena oli paitsi salassa pidettävien tietojen leviämisen estäminen, myös suoranaisen vakoilun paljastaminen ja ylipäätään mielialojen seuraaminen. Pistokokeissaan se kykeni käymään läpi vain murto-osan valtavasta kenttäpostin määrästä. Eipä sotilailla kuitenkaan monesti ollut erityistä kiinnostustakaan rikkoa salassapitomääräyksiä kertomalla esimerkiksi sijoituspaikoistaan, ja siksi kirjeet lähetettiinkin ”sieltä jostakin”. Tällaisten kirjeiden merkitys etenkin asemasotavaiheessa olikin tärkeä niin sotilaiden kuin heidän omaistensa jaksamisen kannalta. Näin toimiva kenttäposti ei ollut vain sotilaiden viihtyvyyden lisäämistä vaan tärkeä henkisen toimintakyvyn ylläpitäjä. 
Museo on myös facebookissa. Käy tutustumassa ja seuraa meitä!

Sodasta rauhaan

Evakuointi

Syyskuussa 1944 solmittiin Moskovassa välirauha Suomen, Neuvostoliiton ja Iso-Britannian välille. Rauhanehtoihin kuului useiden alueiden luovutuksia, kuten jatkosodan aikana vallatut Karjalankannas, Laatokan pohjoispuoli ja Kuusamon ja Sallan väliset alueet. Muita luovutettuja alueita olivat Porkkala ja Petsamo. Välirauhansopimuksen astuttua voimaan jouduttiin evakuoimaan vielä luovutettavilla alueilla asuvaa väestöä, jota oli yhteensä runsaat 130000 henkeä.

Jo ennen rauhansopimusta menetetystä Karjalasta oli evakuoitu pääosa siviiliväestöä. Yhteensä luovutetuilta alueilta siirtyi muuhun Suomeen noin 420000 henkeä, mikä vastasi 11 % maan väkiluvusta. Melkoinen osa karjalaissiirtoväestä lähetettiin Pohjanmaalle, josta he siirtyivät myöhemmin vakinaisempiin asuinpaikkoihin ympäri Suomea. Pohjanmaa oli tärkein pakopaikka myös pohjoisimmista lääneistä luovutusten tai Lapin sodan vuoksi tulleiden. Pohjanmaan lisäksi pohjoisimmista lääneistä siirryttiin evakkoon hetkellisesti Ruotsin puolelle.

Vuonna 1945 säädettiin maanhankintalaki, jonka myötä muodostettiin uusia asutustiloja siirtoväelle ja rintamamiehille. Siirtoväestä noin 50000 henkeä haki uutta maata itselleen. Siirtoväki sai uutta maata suomenkielisistä kunnista, sillä ruotsinkieliset kunnat halusivat säilyttää kielisuhteet kuntien sisällä ja välttää ruotsinkielisten kuntien suomalaistamisyrityksen.

Osa siirtoväestä pääsi palaamaan koteihinsa. Lapin sotaa paenneet palasivat lähes kaikki kesään 1945 mennessä aloittamaan vuosikymmenen kestänyttä jälleenrakennustyötä. Porkkalan asukkaat joutuivat odottamaan pääsyä kotiseudulle tammikuuhun 1956 saakka. Porkkalan luovutus takaisin oli suuri yllätys porkkalalaisille, jotka karjalaisten ja lappilaisten tapaan olivat uskoneet menettäneensä kotiseutunsa lopullisesti. Porkkalan luovutus herätti hetkellisesti toiveita myös Karjalan palautuksesta, mikä ei kuitenkaan toteutunut.

Myös muualla Euroopassa monet joutuivat jättämään kotiseutunsa syksyllä 1944. Suomessa evakuointi onnistuttiin tekemään järjestyneesti, eikä samanlaisia raakuuksia nähty Suomessa kuin muualla Euroopassa. Luovutetuille alueille ei jäänyt oikeastaan ketään vaan kaikki siirtyivät kanta-Suomeen ja löysivät uuden kodin.


Pula-aika

Kun sodasta siirryttiin rauhaan, Suomessa jatkui yhä pula-aika ja valtion johtama säännöstelytalous. Pula-aika jatkui vuoteen 1954 saakka, jolloin sokerin ja kahvin säännöstely päättyi. Tiukimmillaan elintarvikkeiden säännöstely oli vuosina 1941 – 1945. Sodan jo päätyttyä jouduttiin hetkellisesti säännöstelemään jopa perunaa, joka oli pula-ajan ruokavalion perusta. Ruoan lisäksi sodan päättymisen jälkeen oli pulaa myös kaikesta muusta kuten asunnoista, raaka-aineista ja lämmitykseen tarvituista polttopuista.

Ruokaa ei ainoastaan säännöstelty, vaan sen tuotantoa myös muutettiin. Elintarviketeollisuus lisäsi yhteistyötä yliopistojen ja alan johtavien asiantuntijoiden kanssa, joka johti siihen, että alettiin valmistaa yhä vähemmistä ja kelvottomimmista raaka-aineista kohtuullisia ja paremmin säilyviä elintarvikkeita. Näin syntyivät muun muassa RaNa-tuotteet (Ravinto ja nautintoaine-tuotteet).

Pula-aikana syntyi mustan pörssin kauppaa, sillä sitä estämään säädetty hamstrauslaki jäi riit-tämättömän valvonnan vuoksi tehottomaksi. Mustan pörssin kauppa syntyi, koska kansalaiset kokivat oikeutenaan ostaa elintarvikkeita säännöstelyn ohi, koska kansanhuoltoministeriö ei pystynyt niitä riittävästi toimittamaan. Mustasta pörssistä sai ostaa lähes kaikkia säännösteltäviä tuotteita, mutta niistä piti maksaa moninkertainen hinta viranomaisten määräämään hintaan nähden. Jatkosodan alkamisen jälkeen noin kolmannes viljasta ja rasvasta myytiin mustassa pörssissä.

Vaikka sodan jälkeen elettiin pula-aikaa, töitä riitti kaikille, sillä sota-aikana oli vallinnut vakava työvoimapula. Suurin osa rintamamiehistä pääsi suoraan palaamaan vanhalle työpaikalleen. Osa töistä jäi kuitenkin ilman tekijäänsä, sillä 145000 miestä oli kaatunut tai vammautunut. Vaikka työtä riitti kaikille, niin kansan leipä pysyi kapeana, sillä rahan arvon inflaatio oli pahimmillaan 80 % vuonna 1945. Rajua inflaatiota pyrittiin hillitsemään, kun setelit tuli leikata vuodenvaihteessa 1945 – 1946 puoliksi. Setelin vasen puoli jäi maksuvälineeksi, mutta sen nimellisarvo puolittui. Oikean puolen valtio otti pakkolainaksi.

Talkootyöt olivat olennainen osa pula-aikaa ja siksi niin nuoret kuin vanhat osallistuivat talkootöihin. Talkootyötä tehtiin niin polttopuiden hakkaamiseksi kuin rintamamiestalojen rakentamiseksi. Pahin pula alkoi hellittää vuoden 1946 kevään jälkeen, kun sadot paranivat ja asevelitaloja alkoi valmistua. Seuraavina vuosina säännöstelyannokset suurenivat edelleen, ja kun tavaraa alkoi olla riittävä määrä tarpeeseen nähden, asianomaisen tuotteen säännöstely lopetettiin .


Asekätkentä

Moskovan välirauhassa, joka solmittiin 1944, määrättiin rauhanehtoina muun muassa Suomen armeijan saattaminen rauhanajan vahvuuteen sekä Neuvostoliiton mielestä fasistisluontoisten järjestöjen kuten Suojeluskunnan lakkauttaminen. Edellisten rauhanehtojen vuoksi alettiin pelätä sitä, että Neuvostoliitto miehittäisi Suomen. Puolustuslaitoksen päämajan operatiivisen osaston päällikkö eversti Valo Nihtilä antoi esikuntaupseereille salassa pidettäviä määräyksiä sissiarmeijan kokoamisesta ja aseiden hajakätkennästä. Suomen marsalkka Mannerheim hyväksyi hankkeen kuultuaan siitä kenraali Airolta, mutta jättäytyi hankkeen ulkopuolelle.

Suunnitelmana oli muodostaa 34 suojeluskunta-alueen tilalle sissiyksiköitä. Jokaisen yksikön tehtäväksi tuli piilottaa osa sotatarvikkeista, jotka koottaisiin suojeluskunta-alueiden varastoihin, kun puolustuslaitoksen demobilisointi alkaisi. Näin sissiyksiköille jäisi aseistusta taisteluun mahdollista miehitysarmeijaa tai Moskovan asettamaa nukkehallitusta vastaan. Jokaiseen sissiyksikköön valittiin meritoituneita ammattisotilaita, jotka olivat palvelleet vähintään pataljoonan tai patteriston komentajana. Tunnustettujen ja kokeneiden ammattisotilaiden käyttö sissiyksiköiden päällikköinä oli luonnollista, sillä jokaisen yksikön päällikön oli tarpeen vaatiessa johtamaan alueellista joukkoaan täysin itsenäisesti.

Aseiden kätkennän toteutus aloitettiin marraskuun alussa, kun armeijan kotiutukset alkoivat. Alkukevääseen 1945 mennessä oli aseet, ammukset, muonat ja muu välttämätön piilotettu 35000 miehen sissiarmeijaa varten ympäri Suomea ja alueelliset aseistetut sissiyksiköt syntyneet. Asekätkentä ei pysynyt kuitenkaan enää kauaa salassa, sillä hanke paljastui toukokuussa Oulun lähistöllä, kun muonaa sissiarmeijan varastosta varastanut sotilas kiinnijäätyään ilmoitti hajakätkennästä valvontakomission Oulun toimistoon. Helsingissä hotelli Tornissa majaansa pitänyt valvontakomissio ryhtyi selvittämään asiaan. Puolustuslaitoksen komentaja kenraali Erik Heinrichs joutui eroamaan ja kenraali Airo pidätettiin.

Asekätkentä oli täysin laillinen operaatio. Neuvostoliiton ja kotimaisten kommunistien painostuksen seurauksena säädettiin taannehtiva laki, jonka avulla nostettiin syytteet yli 2100 henkilöä vastaan. Lähes 1500 heistä tuomittiin vapausrangaistuksiin, joista suurin osa oli ehdollisia. Ankarimman rangaistuksen saivat eversti Nihtilä ja everstiluutnantti Haahti, jotka tuomittiin kumpikin 5 vuodeksi kuritushuoneeseen. Oikeudenkäynnin päätyttyä suurin osa aseista oli suomalaisten viranomaisten mukaan löydetty.


Sotakorvaukset

Moskovan välirauhansopimukseen vuodelta 1944 kuului myös ehto, jossa Suomen oli maksettava Neuvostoliitolle seuraavan kuuden vuoden aikana sotakorvauksia 300 miljoonan kultadollarin arvosta. Sotakorvausten arvoa ei laskettu silloisen dollarin arvon mukaan vaan vuoden 1938 kultadollarin arvon pohjalta, jolloin korvausten arvo vuoden 1944 dollareissa oli todellisuudessa korkeampi noin 400 miljoonaa dollaria. Sotakorvausjärjestelmä perustui tavarantoimituksiin eikä käteismaksuun, sillä Neuvostoliitolla oli puutetta laadukkaasta tavarasta, kun sen oma teollisuus oli yhä sotatilassa.

Suomen tavoite neuvotteluissa oli saada mahdollisimman suuri osa tavarantoimituksista metsäteollisuuden tuotettavaksi. Neuvostoliitto yllätti Suomen vaatimalla, että 2/3 tavarantoimituksista tulisi olla muuta kuin metsäteollisuuden tuotteita, kuten metalli-, kone ja laivanrakennusteollisuuden tuotteita. Ensimmäisen sotakorvausvuoden aikana Suomella oli ongelmia uusien tuotteiden valmistamisessa, joten puutavaran ja teollisuustuotteiden lisäksi jouduttiin luovuttamaan neljäsosa kauppalaivastosta. Loppuvuodesta 1945 Neuvostoliitto pidensi sotakorvausten maksuaikaa kahdella vuodella, jotta se saisi korvauksina mahdollisimman laadukkaita ja uusia tuotteitta.

Suomen valtiolle ensimmäiset sotakorvausvuodet olivat raskaita, sillä ne veivät päälle kuudesosan valtion budjetista. Koska Suomi selviytyi hyvin ensimmäisistä ja korvauksiltaan arvokkaammilta vuosilta niin Neuvostoliitto vähensi jäljellä olevien korvauksien arvon puoleen. Lopulta Suomen sotakorvausten arvoksi muodostui 226,5 miljoonaa vuoden 1938 kultadollaria. Viimeinen sotakorvausjuna ylitti rajan 18. syyskuuta 1952.

Sotakorvauksena Suomesta Neuvostoliittoon vietiin yli 500 alusta, 50000 sähkömoottoria, 1 000 muuntajaa, 700 kapearaiteista veturia sekä lukuisia määriä kokonaisia tehtaita, puutavaraa, paperia, nostureita, nostimia ja hissejä. Sotakorvaukset laajensivat metalliteollisuuden merkitystä Suomen taloudessa ennestään. Lisäksi sotakorvausten jälkeen Suomen kauppa Neuvostoliiton kanssa kasvoi. Tosin Neuvostoliiton kauppa olisi saattanut kasvaa ilman sotakorvauksia, sillä Neuvostoliitossa oli kysyntää suomalaisen metalliteollisuuden tuotteille. Sotakorvauksien positiivisia vaikutuksia on usein yliarvioitu, mikä saattaa johtua siitä, että poliittinen johto on halunnut sotakorvauksille poliittisen tuen. Sotakorvausten vaikutus talouteen oli positiivinen ja on todettava, että suomalaiset voittivat täyden itsenäisyytensä takaisin maksamalla sotakorvaukset.


Suojeluskuntain ja Lotta Svärdin lakkauttaminen

Moskovan välirauhansopimuksessa syyskuussa 1944 Suomi sitoutui ”hajoittamaan kaikki sen alueella toimivat hitleriläismieliset (facisminluontoiset), poliittiset, sotilaalliset ja sotilaallisluontoiset samoinkuin muutkin järjestöt, jotka harjoittavat Yhdistyneille kansakunnille ja erityisesti Neuvostoliitolle vihamielistä propagandaa”.

Valvontakomission saavuttua Helsinkiin valvomaan rauhansopimuksen noudattamista komission puheenjohtaja A. Ždanov jätti Suomen puolustusministerille R. Waldenille lokakuun toiseksi viimeisenä päivänä 1944 jyrkkäsanaisen vaatimuksen suojeluskuntajärjestön lakkauttamisesta 7.11.1944 mennessä. Neuvostoliiton vaatimus osittain yllätti poliittiset päättäjät, puolustusvoimain johdon kuin suojeluskuntalaisetkin, sillä vuonna 1927 annetun lain mukaan suojeluskunnista oli tehty osa tasavallan sotavoimia. Suojeluskunnat olivat siis täysin hallituksen käskettävissä ja käytettävissä oleva puolustuslaitoksen laillinen osa.

Eduskunta sääti nopeasti suojeluskunnat kieltävän lain ja puolustusministeriö määräsi 6.11.1944 järjestön lakkautetuksi. Suojeluskuntajärjestön ja sen piirien varallisuus siirrettiin valtiolle tai järjestöille kuten Suomen punaiselle ristille. Suojeluskuntapiirit siirtyivät osaksi puolustuslaitosta ja niiden nimet vaihdettiin sotilaspiireiksi. Suojeluskunnan tärkeä liikuntakasvatuksellinen sekä valistustyö lakkasivat kokonaan.

Suojeluskuntien lakkauttaminen ei kuitenkaan riittänyt Neuvostoliitolle, vaan se vaati myös Lotta Svärd -järjestön lakkauttamista, sillä järjestö oli toiminnassaan kiinteästi sidottu suojeluskuntajärjestöön. Vaikka järjestö oli juridisesti Puolustusvoimien osa, hallitus määräsi 23. marraskuuta järjestön lakkautettavaksi. Samalla Lotta Svärd -järjestö yritti vielä muuttaa sääntöjään, jotta toiminta voisi vielä jatkua. Sääntöuudistuksesta huolimatta järjestö lakkautettiin, mutta suurin osa varoista ehdittiin siirtää vasta perustetulle Suomen Naisten huoltosäätiölle, joka alkoi hoitaa ruokapalvelua koko maassa ja palkkasi entisiä lottia tukeakseen näiden toimeentuloa.

Suojeluskuntajärjestö ja Lotta Svärd -järjestöjä ei sanan varsinaisessa merkityksessä koskaan perustettu, vaan ne syntyivät olosuhteiden pakosta turvaamaan Suomen vapautta ja itsenäisyyttä. Muuttuneiden olosuhteiden pakosta ne myös lakkautettiin, vaikka ne olivat vajaan 30 vuoden toimintavuotensa aikana turvanneet toiminnallaan Suomen kansan elämäntavan jatkumisen. Järjestöjen historia jätti jälkeensä vaikuttavan todistuksen suomalaisten järkkymättömästä isänmaanrakkaudesta ja maanpuolustustahdosta.


SANKARIVAINAJAT, SOTALESKET JA SOTAORVOT

Talvi-, jatko- ja Lapin sodan aikana suomalaisia menehtyi lähes 100000 sotatoimien seurauksena, mikä oli yli 2,6 % maan väestöstä ennen talvisodan alkua. Yli 90000 miehen kaaduttua rintamalla monet suomalaiset menettivät isänsä tai aviomiehensä. Kotirintamalla menehtyi pari tuhatta henkeä, joista merkittävä osa oli naisia ja lapsia. Monet vanhemmat menettivät lapsensa sodan päätyttyä, sillä yli 15000 muihin pohjoismaihin lähetettyä orpoa jätti palaamatta kotimaahansa. Osa sotaveteraaneista haavoittui siten, että he vammautuivat pysyvästi, mutta osa vain väliaikaisesti.

Sodan jälkeen sotaorpoja ja sotaleskiä alettiin tukea monin eri tavoin. Valtiolta sotaorvot saivat huoltoeläkettä ja yhteiskunta tuki sotaorpojen kouluttamista. Myös muut lukuisat tahot pyrkivät helpottamaan sotaorpoja. Näistä tärkein oli sotaleskien perustama Kaatuneitten Omaisten liitto, joka järjesti muun muassa kesäleirejä sotaorvoille. Vaikka sodan runtelemassa maassa järjestettiin taloudellista apua sotaorvoille, niin isän menettäminen aiheutti kaipuuta ja moni joutui elämään ilman aikuisen antamaa turvaa, sillä sotalesket saattoivat etääntyä aviomiehen kaipuussaan lapsistaan.

Kaikki menehtyneet sankarivainajat pyrittiin hautamaan kotipaikkakuntiensa sankarihautoihin. Jos sankarivainajan jäännöksiä ei saatu talteen rintamalla, ne siunattiin rintamalle jääneinä. Sankarihaudat olivat poikkeuksellinen ilmiö, sillä muualla maailmalla oli tapana haudata kaatuneet sotilaat kentälle. Sankarihautojen perustaminen nosti ja ylläpiti kotirintaman taistelutahtoa ja yhä nykypäivänä sankarihaudoilla vaalitaan kaatuneiden muistoa erityisesti kaatuneiden muisto-, itsenäisyys-, tai puolustusvoimain lippujuhlanpäivinä.

Kaatuneita on myös muisteltu sankarihautojen lisäksi lukuisin muilla tavoin. Yksi kuuluisimpia sankarivainajia kunnioittavia taideteoksia on talvisodassa komppanian päällikkönä toimineen runoilija Yrjö Jylhän runo ”Vaienneet voittajat”.

KAATUNEET

YLI 95 000

KUOLLEET SIVIILIT

YLI 2 000

HAAVOITTUNEET

YLI 200 000

SOTALESKET

NOIN 30 000

SOTAORVOT

YLI 50 000

POHJOISMAIHIN

JÄÄNEET SOTALAPSET

YLI 15 000
”Vaienneet voittajat”

Te ette turhaan taistelleet

te ette turhaan kaatuneet

te saitte suurimman voiton:

te voititte veljen veljelleen, 

te löysitte kansan eksyneen,

te airuet aamunkoiton.Pääsymaksut:
aikuiset 5 €
lapset 5-15 v. ja varusmiehet 2 €
ryhmät yli 10 henkeä 4 €/hlö
ryhmän opastus 20 €

Vapaa pääsy:
lapset alle 5 v.
sotien invalidit
sotien veteraanit
entiset lotat
sotalesket
entiset suojeluskuntalaisetTERVETULOA TUTUSTUMAAN MUSEOON!

Museon yhteystiedot:
Käyntiosoite Kiertotie 2
Postiosoite Rantatie 144
27800 Säkylä
e-mail: info[at]sakylantalvijajatkosotamuseo.fi
puh. 0400 955 598
Säkylän Talvi- ja jatkosotamuseo sijaitsee Säkylän Köörnummen teollisuusalueella. 
 
Sijainti kartalla:

Päivitetty 22.06.2017