Ohjeet, Säännöt, Oppaat

Tekijä

Nimeke

asiasanat

 

155 H / 17, 155 mm raskas kenttähaupitsi, mallia 17, Schneider

ohjeet, aseet, tietokirjat

 

155 mm:n raskas kenttähaupitsi vuodelta 1917 (155 H/17) ja 152 mm:n raskaat kenttähaupitsit vuosilta 1915 ja 1917 (152 H/15) (152 H/17)

oppikirja, tykit

 

40 mm ilmatorjuntatykki (40 ltk Bofors) kalusto-opas

tykit, ilmatorjunta, ohjeet

 

45 mm:n jv. tykkiopas (45 jv. K-SS.)

aseet, tykit, panssarintorjunta

 

Ausbildungsvorschrift für das Bundesheer. Allgemeine Schiessausbildung (ASA)

ohjeet

 

Der Reibert. Das Handbuch für den deutschen Soldaten

NATO, Saksan asevoimat, Bundeswehr, ohjeet

 

Ilmatorjunnan opas

ilmatorjunta, oppikirja

 

Jalkaväen aliupseerin taisteluopas (Väliaikainen) II KK. ja KRH. toinen painos

opaskirja,

 

Jalkaväen koulutus I (Jv. Koul.I)

koulutusoppaat, jalkaväki

 

Jalkaväen koulutusopas

koulutusopas, jalkaväki, suojeluskunnat

 

Jalkaväen tulen käytöstä

jalkaväki, ohjekirja

 

Jalkaväki suksilla

Suojeluskunta, puolustusvoimat, koulutus, ohjeet

 

Jalkaväkijoukkueen koulutusopas. 37 mm:n panssarintorjuntakanuuna

panssarintorjunta, koulutusoppaat

 

Jalkaväkikomppania hyökkäyksessä

opaskirja, jalkaväki, taistelukoulutus, suojeluskunta

 

K.K:n 09 ja siihen kuuluvan kaluston sekä kiväärin 91 tarkastusohjeet

Puolustusministeriö, koulutus, maanpuolustus, ohjeet

 

Kaasunsuojelun perustiedot

kaasu, väestönsuojelu, taistelukoulutus

 

Kartanluku ja suunnistaminen

Lotta-Svärd, suunnistaminen,

 

Kenttähartaus

puolustusvoimat, hartaudet, virret, ohjeet

 

Kenttätykistön aliupseerin taisteluopas

koulutusoppaat, taistelukoulutus, kenttätykistö

 

Kotiseutukoulutus. Alipäällystön ja miehistön perus- ja jatkokoulutukseen ohjelmistot

opaskirja, suojeluskunta, kotirintama

 

Käskyrunkoja ja -esimerkkejä

johtajakoulutus

 

Lotan muistio

lotat, kirjeet

 

Lotan muistio

lotat, muistivihko

 

Lotta-Svärd yhdistyksen Muonitusjaoston ohjeet

Lotta-Svärd, huolto

 

Lotta-Svärd yhdistyksen muonitusjaoston ohjeet. Instruktioner för fältkökssektionen inom föreningen Lotta-Svärd

lotat, muonitus

 

Lottatytön Muistio. Lotta Svärd julkaisu N:o 62

lottatytöt

 

Lyhenteet ja taktilliset merkit (LTM)

koulutusoppaat

 

Nordcaps PSO Manual Volume II 3rd edition

rauhanturvaaminen

 

Ohjeita puolustusaseman suunnitteluun ja varustamiseen

linnoittaminen, ohjekirja

 

Pikakivääri 20. Rakenne, hoito, käsittely ja ampuminen

käyttöohje, aseet, tietokirjat

 

Puolustusvoimain kranaatinheittimet. Selvitys heittimistä, ampumatarvikkeista ja ampumataulukoista. Toinen lisätty painos

kranaatinheitin,

 

Radiosähkötyksen koulutusopas. Peruskoulutus

viesti, koulutusoppaat

 

Reserviläisen opas 1

oppikirja

 

Rikoslaki ja Järjestyssääntö Suomen Sotaväelle. 16 p:ltä heinäkuuta 1886.

Sotaväki, lainsäädäntö, ohjeet

 

Ryhmän ja taisteluryhmän taistelukoulutus

opaskirja, taistelukoulutus

 

Räjäyttämistaulukkoja

oppikirjat, pioneerit, taulukot

 

Sotaveteraanin tukiopas

sotaveteraanit, oppaat

 

Sotaveteraanin tukiopas

sotaveteraanit

 

Suojeluskuntajärjestön lakikirja (SK.L.)

Suojeluskunnat, maanpuolustus, ohjeet

 

Suomen armeijan kompassi M / 34

käyttöohje, suunnistaminen

 

Taisteluammunta tasavallan presidentin kiertopalkinnosta 1930

suojeluskunta

 

Talvi ja suojeluskuntain sotilaskoulutus. Periaatteita ja määräyksiä talvikoulutusta varten

suojeluskunta, talvisodankäynti, taistelukoulutus

 

Väestönsuojelun käsikirja II Väestönsuojat

väestönsuojelu

 

Väliaikainen pst.yksiköiden harjoitusteknillinen koulutusopas

opaskirja, taistelukoulutus, panssarintorjunta

Anttila, Hannes

Upseeri ja aliupseeri opettajana

opaskirja

Arimo, R ; Makkonen,V.

Viestimiehen käsikirja

viesti, koulutusoppaat

Ellenbeck, Hans

Komppanian päällikkö

koulutusoppaat, johtajakoulutus

Fabritius, J. Chr.

Linnoitustaito (Fortifikatio)

sotatiede, linnoittaminen

Halttu, Alpo

Konekiväärin ja pikakiväärin ilmatorjunta-ammunta. Esittelyvihkonen

ilmatorjunta, konekivääri, pikakivääri

Hanell, E.

Hävitystyöt. Räjähdysaineiden käyttö pioneeritarkoituksiin

taistelukoulutus, pioneerit

Heiniö, Sulo (toim.)

Suojeluskuntalaisen taskukirja. Ohjeita ja tietoja palveluksessa oleville.

Suojeluskunta, maanpuolustus, ohjeet

Hersalo, N.V.

Reserviupseeri johtajana

koulutusoppaat, johtajakoulutus

Huhtala, P.

Jalkaväen ryhmänjohtaja. Opas nuorelle aliupseerille

oppikirja, johtaminen

Huhtala, P.

Jalkaväen ryhmänjohtaja. Opas nuorelle aliupseerille

opaskirja, aliupseeristo, taistelukoulutus, jalkaväki

Huhtala, P.

Ryhmänjohtajan taisteluopas 1. Kivääri- ja pikakivääriryhmän koulutus ja taistelu.

puolustusvoimat, ryhmän koulutus, ohjeet

Hyry, E ; Pitkänen, A

Sotamiehen kirja, kolmas painos

koulutusoppaat

Inha, I.K.

Kansakoulun karttakirja. Pienoinen opas avarassa maailmassa

kartat, oppikirja

Kahva, Huugo

Lentokoneen ampuminen konekiväärillä. Luentosarja ilmatorjuntakoulutusta varten

opaskirja, ilmatorjunta, taistelukoulutus

Kaljunen, Aatto

Sotilaspoikajohtajan kasvatus- ja opetusoppi

Sotilaspojat, suojelukunnat, koulutus, ohjeet

Kivilinna, M

Sotilaan metsästysopas

metsästys

Kärki, Rauno (toim.)

Reservin johtaja. Suomalaisen maanpuolustajan käsikirja

maanpuolustus, reservin upseeri, johtaminen

Laakso, T.K.

Radiokirja

oppikirja, radio

Laine, Reino E.

Ohjeita mieskohtaisessa ja ryhmätaistelukoulutuksessa

koulutusoppaat, taistelukoulutus

Lehtonen, Ensio

Suomen sotilaan muistio

maanpuolustus, sotilaat, ohjeet

Lehtosuo, Osmo

Kenttätykistön ja kranaatinheittimistön todennäköisyysoppi

oppikirja, tykistökoulu

Leino, Petteri

Kunniamerkkikeräilijän opas

kunniamerkit, keräily

Lippmann,

Yksittäistaistelukoulutus

koulutusoppaat, jalkaväki

Lotta Svärd Keskusjohtokunta

Lotta Svärd järjestön Ohjeet sääntöjen soveltamista ja täydentämistä varten

Lotta Svärd, maanpuolustus, koulutus, ohjeet

Malmgren, Elli

Muonituslotan käsikirja, kuudes painos

Lotta-Svärd, huolto

Malmgren, Elli

Muonituslotan käsikirja. Lotta Svärd julkaisu n:o 10

lotat, ohjekirja

Malmgren, Elli

Muonituslottien käsikirja

Lotta-Svärd, huolto

Nurma, A

Taistelukoulutusharjoituksia. 22 kiv. jalkaväki ja 11 kk-harjoitusta

koulutusoppaat, taistelukoulutus, jalkaväki

Nurma, A.

Mieskohtainen taistelukoulutus

taistelukoulutus, asevelvollisuus

Nurma, A.

Mieskohtainen taistelukoulutus. Periaatteita ja soveltamisesimerkkejä yleisen mieskohtaisen taistelukoulutuksen, kiväärikranaattiampuja-, taistelulähetti-, tähystäjä- ja tarkka-ampujakoulutuksen alalta

oppikirja

Nurmi, Seppo

AUK/JRb Turku Heikkilä -aliupseerikoulun muistiinpanovihko

maanpuolustus, koulutus, sekalaiset

Nuutilainen, O. & Saressalo, L. (toim.)

Nykyajan reservin upseeri ja aliupseeri

oppikirja, reserviupseerikoulu

Nuutilainen, O. & Saressalo, L. (toim.)

Nykyajan reservin upseeri ja aliupseeri

oppikirja, reserviupseerikoulu

Paulaharju, Ahti

Karttaoppi

kartat, opaskirja

Rissanen, J.

Radiopuhelimen hoitajan opas

oppikirja, radiopuhelin

Roos, H. ; Ekman.T. ; Susi, S. (toim)

Upseerin käsikirja

upseerit, sotilaskoulutus

Roste, Blomqvist, Koivisto

Sotilaskuljettajan käsikirja

jatkosota, kuljettajat

Sorjonen, T.I.

Sotilaspoikien hiihtokoulutus

Sotilaspojat, Suojeluskunnat, ohjeet

Stahel-Sigell

Pienempien osastojen käytännöllinen taistelukoulutus. Esimerkeillä, karttapiirroksilla ja valokuvilla valaistu alipäällystön opas

taistelukoulutus,

Tiilikainen, Heikki (toim.)

Muistoja Pohjolasta. Opas suomalaisten sotamuistomerkeille ja taistelupaikoille. Sotilasperinteen Seura ry:n julkaisusarja no 2

sotamuistomerkit

v. Sigell, Niilo

Suojeluskuntamiehen Oppi- ja käsikirja II. Jalkaväen taktillinen koulutus

opaskirja, suojeluskunta, taistelukoulutus, jalkaväki

Valorinta, Väinö

Pieni maanpuolustaja. Kansakouluoppilaan ohje- ja oppikirja

lapset, koulu

Wikman, K. L.

Kiväärikomppanian komentoryhmä

taistelukoulutus, viesti, tähystys, opaskirja

Virkki, Eino

Aseoppi. Oppikirja aliupseereille j suojeluskuntalaisille I

opaskirja, suojeluskunta, aseet

Visuri, Niilo

Esimerkkejä ryhmänjohtajan koulutuksesta

koulutusoppaat, johtajakoulutus

von Gerich, Paul

Päätä ja toimi. Opas upseereille, alipäällystölle ja suojeluskuntalaisille. Upseerin käsikirjasto XXII

suojeluskunta, taistelukoulutus

von Gerich, Paul

Taktiikan oppikirja II. Upseerin käsikirjasto II.

opaskirja, taktiikka

von Kraemer, C.G.

Kuljetuksenjohtajan käsikirja

opaskirja, rautatie

Wuorinen, Jalo

Räjähdysaineoppi

pioneerit, opaskirja

Öhman, Georg

Sotamiehen hevosoppi. Armeijan oloja ja sotilaille asetettavia vaatimuksia silmällä pitäen laadittu esitys hevosen hoidosta

hevoset, opaskirja