Sotilaskoulutus, Puolustusvoimat

Tekjä

Nimeke

81. kadettikurssi ja 64. merikadettikurssi 29.8.1994 - 4.6.1998

AUK Sulkutuli 2/95 7.9. - 1.12.1995

Huoltopäällikkö 1986–1990

Huoltopäällikkö 1991–1995

Ilmatorjunnan vuosikirja 1996–1997, N:o 15

Ilmatorjunnan vuosikirja 1998–1999, No 16

Ilmatorjuntasotavarustuksen varastoiminen

Insinööriupseeri. Insinööriupseeriliiton juhlajulkaisu 1996

Jalkaväen vuosikirja 1965–1966 (V)

Jalkaväen vuosikirja 1979 - 1980

Jalkaväen vuosikirja III 1963 - 1964

Jalkaväen vuosikirja IX 1969 - 1970

Jalkaväen vuosikirja VI 1966 - 1967

Jalkaväen vuosikirja VIII 1968 - 1969

Jalkaväen vuosikirja XIII 1977 - 1978

Kadettikoulu 50 vuotta. 1779-1812-1819. 1919-1969

Karjalan tykistöä Viipurista Lappeenrantaan

Lapin jääkäripataljoona 1921-1971. 50 vuotta, Polkupyöräpataljoona 1, Jääkäripataljoona 1, Pohjanmaan jääkäripataljoona, Lapin jääkäripataljoona

Maailman ja yhteiskunnan muutos. Upseerin arvot ja perinteet

Maanpuolustuskorkeakouluyhdistyksen jäsenluettelo N:o 5. Kurssit 51-60

Paasikiven viimeiset wakinaisen wäen wänrikit. 39. kadettikurssin ja 26. merikadettikurssin värikkäät seikkailut 1953-1955

Puolustuslaitoksen kehittäminen 1960-luvulla

Puolustusvoimien huolto 1918-1986

R.U.K. X kurssi jouluna 1925

Reserviläisyys - osa suomalaisuutta. Reservin Aliupseerien Liitto 25-vuotias

RUK 130 Smile 9.4.-17.7.1969

RUK 131 Sir 15.8.-27.11.1969

RUK 132 Kaliiperi 081269-190370

RUK 133 Saint

RUK 134 Leijona, 14.8.-26.11.-70

RUK 135 Snowman 11.12.-70-25.3.-71

RUK 200 Murros. 18.12.1992-25.3.1993

RUK 202 Raja 15.10.1993-20.1.1994

RUK 203 Polku. Kevätkurssi 4.3.-9.6.1994

RUK 204 Manner. Syyskurssi 29.7.1994-3.11.1994

RUK 205. Ketju. 30.12.1994-30.3.1995

RUK 206 Kunnia. Reserviupseerikoulun kurssi 21.4.-13.7.1995

RUK 207 Leijona. Reserviupseerikoulun kurssi 7.9.1995-4.1.1996

RUK 208 Tammi. Reserviupseerikoulun kurssi 7.3.-4.7.1996

RUK 209 Tahto

RUK 211 Finlandia. 11.9.1997-15.1.1998

RUK 213 Ursus Fennica. 16.10.1998-21.1.1999

RUK 214 Bastion 16.4.1999-22.7.1999

RUK 215 Saga. 15.10.1999-20.1.2000

RUK 216 Yhteys. Maavoimien reserviupseerikurssi 14.4.-20.7.2000

RUK 217 Suunta. Maavoimien reserviupseerikurssi 13.10.2000-18.1.2001

RUK 218 Centurio. Maavoimien reserviupseerikurssi 20.4.2001-26.7.2001

RUK 219 Soihtu. Maavoimien reserviupseerikurssi 19.10.2001-24.1.2002

RUK 222 Askel. 25.4.2003-31.7.2003

RUK 223 Kipinä. 24.10.2003-29.1.2004

RUK 224 Sisu. 23.4.2004-29.7.2004

RUK 226 Silta. 22.4.2005-28.7.2005

RUK 227 Otava. 21.10.2005-26.1.12006

RUK 228 Sinetti. 21.4.2006-27.7.2006

RUK 229 Revontuli. 20.10.2006-25.01.2007

RUK 230 Tervas. 20.4.2007-26.7.2007

RUK 231 Routa. 19.10.2007 - 24.01.2008

RUK 233 Halla. 17.10.2008 - 22.1.2009

RUK 234 Ahjo. 24.4.-30.7.2009

Sotakorkeakoulu

Sotalaitosta koskevat lait ja asetukset

Sotatieteen laitos 1925-1975. Sotatieteen laitoksen julkaisuja XV

Taistelukoulu

Taistelukoulu 1927-1977

Taistelukoulu 1927-1992

Taistelukoulun rakennushistoriaa, perinnepuustoa ja -esineistöä esittelevä luettelo

Upseerien Ampumayhdistys. Vuosikirja 1967

Valtakunnalliset maanpuolustuskurssit. Kurssit 101-110

Valtakunnalliset maanpuolustuskurssit. Kurssit 111-120

Valtakunnalliset maanpuolustuskurssit. Kurssit 121-130

Valtakunnalliset maanpuolustuskurssit. Kurssit 131-150

Valtakunnalliset maanpuolustuskurssit. Kurssit 151-160

Valtakunnalliset maanpuolustuskurssit. Kurssit 161-170

Valtakunnalliset maanpuolustuskurssit. Kurssit 61-70

Valtakunnalliset maanpuolustuskurssit. Kurssit 71-80

Valtakunnalliset maanpuolustuskurssit. Kurssit 89-90

Ympyröiltä johtajuuteen. Reserviupseerikoulun 80-vuotisjuhlakirja

Ympyröiltä kansalaisvastuuseen. RUK:n 50-vuotisjuhalkirja

Ympyröiltä suomalaiseen yhteiskuntaan RUK:n 60-vuotisjuhlakirja

Ahokanto, Hannu (toim.)

Punabaretit. Laskuvarjojääkärikoulu 1962-1996

Bergqvist, Heikki & Grönroos, Ari & Heinonen, Jyrki & Ikonen, Arto

Ilmatorjunnan vuosikirja 2000-2001, No 17

Grandell, Leonard

Puolustusvoimamme rauhan ja sodan aikana

Huttunen, Veikko

Yhteisellä asialla. Taistelukoulun Aliupseerikerhosta Taistelukoulun Päällystöyhdistykseen 1949-1999

Juutilainen, Antti

Taistelukoulu elää

Kohva, Matti & Hautamäki, Jussi

Berliinin kriisistä Maastrichtin sopimukseen. Muistiinmerkittyä Maanpuolustuskurssien ja -yhdistyksen 30-vuotistaipaleelta 1961-1991

Kokkonen, Kari & Hämäläinen, Pentti & Uro, Seppo & Härkönen, Lasse (toim.)

51. kadettikurssi 25 vuotta

Korkama, Erkki & Roudasmaa, Stig

Tapparasta tankkeihin. Hämeenlinnan varuskunnan historia

Kuosa, Tauno & Viljanen, T.V. & Kilkki, Pertti

Suomalainen upseerikoulutus 200 vuotta 1779-1979

Lindh, Erik

Kuninkaallinen Porin rykmentti. Juhlajulkaisu kuninkaallisen Porin rykmentin 300-vuotispäivän muistoksi 16.2.1626-16.2.1926

Maraste, Risto & Nivala, Lauri & Kivi, Jukka & Peltola, Pekka

Ilmavoimien Viestikoulu 1942-1972

Mattila, Tapani

Meri maamme turvana

Palmu, Pentti

Ilmatorjuntakoulu 1940-1980

Pohjanpää, Heikki

Uudenmaan rakuunarykmentti. Uudenmaan rakuunapataljoona 1917-1968

Pura, Juhani

Jos miestä missä tarvitaan… Pomintoja ja puheenvuoroja Hämeenlinnan Sotilaspiirin 60-vuotistaipaleelta

Roudasmaa, Stig

Vaasan varuskunnan historia. Vasa garnisons historia

Römpötti, Kalevi

Taistelujärjestöstä aatteelliseksi yhdistykseksi. Upseerit evp. ry:n taival 1944–1992

Saressalo, Lassi & Vilkuna, Janne

Laskuvarjojääkärit. Laskuvarjojääkärikoulu (LjK) 1962-1992

Seppälä, Helge

Katajanokan upseerikerho

Seppälä, Helge

Katajanokan Upseerikerho

Seppälä, Helge

Sotakorkeakoulu 1924-1974

Suokas, Erkki

Toimiupseeriliitto 1929 - 1979

Sutela, Tauno & Mikkola, Antti

Kunnia, velvollisuus, tahto. Porin prikaatin historia 1626-1985

Suviniemi, J.

Panssariprikaatimme organisaation soveltuvuus nykyaikaiseen sodankäyntiin. Perusteltu esitys organisaation mahdollisesta tarkistamisesta

Tirronen, Uolevi

KotRPsto. Kotkan Rannikkopatteristo 1918-1993

Vappula, Kari

Lounais-Suomen sotilasläänin esikunta 1944-1984. Esikunta sodan jälkeen ja nykypäivänä

Vitikka, Olavi

Meriupseeriyhdistys ry:n 50-vuotishistoriikki